De Locatie

Oso Lobi

Onze Visie
Kinderen hebben recht op een zo normaal mogelijk gezinsleven. Een kind hoort bij de ouders thuis te wonen. Wanneer dat door omstandigheden thuis of door factoren bij het kind zelf niet mogelijk is, geven wij deze kinderen de kans om bij ons thuis op te groeien.

Wij geloven in:

  • Kleinschalige opvang.
  • Opgroeien in een zo normaal mogelijke situatie
  • Geen wisselende opvoeders
  • Vaste regels en structuur
  • Er kan volop gerefereerd worden aan eerdere situaties en de geleerde “lessen”
  • Kinderen leren van elkaar
  • Aandacht voor de loyaliteit aan de biologische ouders
  • Professioneel en methodisch

Aangesloten bij: Present 24x7

Geregistreerd bij: en   Registerplein