Wat doen wij?

Oso Lobi

Wat doen wij

Concreet voor ons gezinshuis “Oso Lobi” betekent dit dat wij 7 verblijfsplaatsen bieden in ons gezinshuis. Plekken voor kinderen/jongeren die in hun ontwikkeling bedreigd worden en niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Zij hebben van Jeugdbescherming een verblijfsindicatie gekregen of hebben een WLZ-verblijfsindicatie. De zorg wordt geboden door ons, als gezinshuisouders. In het gezinshuis leiden wij ook stagiaires op tot nieuwe professionals.

Ons huis staat in de Liemers. Goed bereikbaar met de trein, bus en auto. Middelbaar en speciaal onderwijs is voor de jongeren goed te bereiken op de fiets.

Huidige situatie bij Gezinshuis Oso Lobi

 • Gezinshuis met 7 plekken

Iedereen een vertrouwde plek

Ieder mens heeft aandacht nodig. De één soms net iets meer dan de ander. Wij bieden de kinderen een veilige woonsituatie waarin ze tot rust kunnen komen en gewoon kind mogen zijn. Wij geven ze de mogelijkheid en het vertrouwen om hun talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontplooien. Daardoor wordt het kind in staat gesteld eigen keuzes te maken. Je mag jezelf zijn en je eigen leven richting geven. (Wat vind ik leuk? Waar hou ik van?) De kinderen hebben een onzichtbare band met hun eigen ouders en familie, welke, ondanks alles, diep en loyaal is.

Vuistregel daarbij voor ons is, dat wij:

 • Geen oordelende houding ten opzichte van de biologische ouders hebben
 • De band die de kinderen hebben met hun ouders erkennen en benoemen
 • Het gevoel van veiligheid en geborgenheid versterken
 • Geen betere ouders zijn dan de biologische ouders, maar deze juist erkennen en waar mogelijk juist de samenwerking zoeken en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.

Wij zijn géén pleeggezin. We bieden kinderen wel de veilige omgeving van een gezinsleven, maar begeleiden ze ook op hun hulpvraag. Binnen het gezin gaan we een relatie aan met het kind om zo allerlei vormen van gedragsproblematiek te kunnen begeleiden. Wij worden echter niet de papa en mama van het kind, maar blijven de opvoeders en pedagogisch behandelaars.

Doelgroep

Wij nemen, bij voorkeur, kinderen op voor langere duur. Kinderen vanaf bovenbouw basisschool. In het gezinshuis kunnen 7 kinderen wonen met variërende leeftijden.

Kinderen die geïndiceerd zijn door Gemeente of een zorgaanbieder:

 • Die op grond van gedrag en problematiek baat kunnen hebben bij een gezinshuis en binnen een gezinssysteem kunnen functioneren
 • Die in emotionele en affectieve zin nog vorderingen kunnen maken (hoe klein dan ook)
 • Die kunnen profiteren van de buitenaf aangereikte structuur
 • Die specifiek gebaat zijn bij continuïteit in de begeleiding en van de nabijheid van de gezinshuisouders
 • Die zich voegen in deze leefsituatie op een wijze die voor het kind (groei)bevorderend is
 • Gedrags- en hechtingsproblematiek zijn hanteerbaar in dit gezinshuis

Contra-indicatie:

 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Ernstig crimineel gedrag
 • Ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Ernstig agressief gedrag

Wij hebben de kennis en de mogelijkheid om te gaan met kinderen waarbij rouw en verlies een prominente rol speelt. Tina heeft door haar vrijwilligerswerk voor VOOK (Ver. Ouders Overleden Kinderen) ervaring opgedaan m.b.t. rouwbegeleiding.

Seksuele opvoeding is geen momentopname, maar een proces. Er is niet één moment waarop wij kinderen ‘voorlichten’. Er zijn vele momenten waarop zaken als intimiteit, lichaam, grenzen, veilig vrijen ter sprake zullen komen. Wanneer kinderen voelen dat seksualiteit een normaal gespreksonderwerp is, dan komen ze ook makkelijker met de vragen die ze hebben. Zo bereiden we hen voor op hun puberteit en op hun volwassen leven. Jongeren die een goed gevoel hebben over zichzelf, hun lichaam en kunnen praten over seksualiteit, zijn weerbaarder als ze zelf op het liefdespad gaan. Ze zijn beter voorbereid om veilig te vrijen of om adequaat te reageren als ze met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen. In het kader van de seksualiteit en hoe daar mee om te gaan hebben wij in 2014 vlaggensysteem training afgerond.